Awaryjne wkolejanie taboru

 

Świadczymy profesjonalne usługi zwiazane z przywracaniem do ruchu wykolejonego taboru - wagonów, lokomotyw a także specjalistycznych maszyn torowych. Przy takich zdarzeniach działamy w myśl najlepszych reguł pogotowia technicznego, stawiając sobie jako priorytet jak najszybsze udrożnienie szlaku kolejowego.

Profesjonalny i mobilny serwis wagonów

service feature 1

nasze, mobilne brygady dotrą w każde miejsce w Polsce, a w razie potrzeby także w krajach ościennych

service feature 2

korzystamy z najlepszych narzędzi oraz dedykowanych części zamiennych

service feature 3

kultura bezpieczeństwa stanowi realną i stosowaną w codziennej praktyce podstawę naszych działań  

service feature 4

logika napraw podporządkowana jak najszybszemu przywrówceniu sprawności taboru

Masz pytania? SKontaktuj się z nami

service contact 1

Mapa

Adres: ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków

Telefon: +48 12 651 09 00

E-mail: switcher@kznswitcher.com

Nr rachunku: 69 1140 1078 0000 5669 3500 1001

service contact 2

Igor Marszałek

Dyrektor ds. produkcji i serwisu

 

Eksperckie podejście do procesu napraw i sprawnego przywracania do ruchu wagonów towarowych

 

i.marszalek@kzn.pl