Dane rejestrowe Spółki

 

Nazwa: KZN Switcher spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa

Adres: ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków

Telefon: +48 12 651 09 00

E-mail:  switcher@kznswitcher.com

Numer rachunku bankowego: 69 1140 1078 0000 5669 3500 1001

 

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000902146, NIP 6793217564, REGON 389030198. Kapitał zakładowy 5000 złotych, wpłacony w całości - 100% udziałów w KZN Switcher posiadają Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”

 

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Utrzymaniem, Środowiskiem i BHP

 

Sprawdź naszą politykę ZSZ

 

Certyfikat Zintegrowany ISO 9001:2015; 14001:2015; 45001:2018

 

  Certyfikat ECM - utrzymanie wagonów towarowych, pojazdów specjalnych i dwudrogowych

 

 


Skład zarządu KZN SWITCHER spółka z ograniczoną odpowiedzialności

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igor Marszałek

Prezes Zarządu

Ekspert w dziedzinie organizacji kompleksowego serwisu wagonów towarowych

 

       

Wojciech Musiał
Wiceprezes Zarządu

Doświadczony menadżer w segmencie serwisowania i obrotu specjalistycznymi maszynami kolejowymi

 

 

 

 

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków

Telefon: +48 12 651 09 00

E-mail: switcher@kznswitcher.com

Nr rachunku: 69 1140 1078 0000 5669 3500 1001


KZN Switcher spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000902146, NIP 6793217564, REGON 389030198. Kapitał zakładowy 5000 złotych, wpłacony w całości - 100% udziałów w KZN Switcher posiadają Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”