KZN Switcher, ogłosił zmiany w składzie Zarządu. Na stanowisko prezesa spółki powołany został Igor Marszałek, pełniący dotychczas rolę dyrektora ds. produkcji i serwisu wagonów. Dwuosobowy zarząd uzupełnia wiceprezes Wojciech Musiał, dotychczasowy członek zarządu spółki.

Decyzje Walnego Zgromadzenia Wspólników KZN Switcher z grudnia br., mają dwa równoważne aspekty. Pierwszy dotyczy modelu biznesowego, w ramach którego spółka w coraz większym stopniu opiera się na działalności związanej z mobilnym serwisem wagonów i maszyn torowych. – Jesteśmy jednym z liderów tego segmentu rynku kolejowego. Moim celem jest dalszy rozwój produktu jakim jest usługa serwisowa. Standard KZN Switcher to sprawne oraz wysokojakościowe operacje serwisowe, wykonywane przez nasze wyspecjalizowane brygady przy użyciu najlepszych dostępnych na rynku urządzeń. Przed  naszą spółką rysują się ekscytujące możliwości rozwoju, których efektem ma być dalsze zwiększanie udziału w rynku serwisu wagonów – mówi Igor Marszałek, nowy prezes spółki.

- W kończącym się roku zaczęliśmy także rozwijać segment serwisu maszyn i urządzeń torowych. Chcemy poszerzać swoją ofertę w tym obszarze. Montaż specjalistycznych wagonów do przewozu rozjazdów-SWITCHER, wciąż pozostaje jednym z naszych zadań biznesowych, ale w skali całej działalności firmy pozostaje raczej dodatkiem do zasadniczej działalności serwisowej – dodaje wiceprezes Wojciech Musiał.      

Drugi aspekt zmiany ma charakter korporacyjny. Dotychczasowy prezes spółki, Grzegorz Leszczyński, w coraz większym stopniu angażuje się w rozwój Grupy KZN Bieżanów w której sprawuje stanowisko wiceprezesa, a szczególnie we wdrażanie i urynkowienie, innowacyjnych technologii takich jak prefabrykaty tramwajowe CONTRACK. – Czas nie jest z gumy, a zadań w dynamicznie rozwijającym się holdingu raczej przybywa. Jestem pewien, że obecny skład zarządu KZN Switcher doskonale poradzi sobie z prowadzeniem tego biznesu, a jeśli będzie trzeba będzie mógł liczyć na moje wsparcie z poziomu grupy kapitałowej a także jako prokurenta w spółce KZN Switcher – podkreśla Leszczyński.

Komplet zmian w ciałach zarządczych spółki obejmuje także odejście Piotra Naroga, który zdecydował się podjąć dalsze wyzwania zawodowe poza Grupą KZN Bieżanów.

 

Igor Marszałek - swoją przygodę z koleją rozpoczął w 2002 roku, jako szeregowy pracownik firmy zajmującej się dystrybucją części do lokomotyw, szybko jednak awansował, i w wieku zaledwie 24 lat został kierownikiem działu sprzedaży. Od 2009 prowadził firmę RailTech specjalizującą się w serwisowaniu wagonów. W kilkanaście lat rozwinął ją od niepozornej jednoosobowej działalności do podmiotu wyznaczającego trendy i standard mobilnych usług serwisowania wagonów. Od 2021 w spółce KZN Switcher pełnił rolę dyrektora ds. produkcji i serwisu wagonów, odpowiadając za stworzenie serwisu.

Wojciech Musiał - zawodową karierę rozpoczynał w segmencie energetycznym. Po kilku latach trafił na kolej trafił w 2008 r., by w polskim oddziale Deutsche Plasser Bahnbaumaschinen przejść ścieżkę od inżyniera wsparcia technicznego do dyrektora branży maszyn torowych. W 2021 r. trafił do Grupy KZN Bieżanów, gdzie jako członek zarządu KZN Switcher odpowiadał za komercjalizację wagonów do przewozu rozjazdów i rozwój rynków niemieckojęzycznych.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków

Telefon: +48 12 651 09 00

E-mail: switcher@kznswitcher.com

Nr rachunku: 69 1140 1078 0000 5669 3500 1001


KZN Switcher spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000902146, NIP 6793217564, REGON 389030198. Kapitał zakładowy 5000 złotych, wpłacony w całości - 100% udziałów w KZN Switcher posiadają Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”