Z przyjemnością informujemy, że otworzyliśmy zamówienia na Switcher-owe szablony kombinowane!

 

Szablon zużycia granicznego profilu koła wykorzystywany na pierwszym etapie prac diagnostycznych i serwisowych. Umożliwia wskazanie błędów kształtu, zużycia powierzchni tocznej i obrzeży kół. Więcej informacji o szablonie kombinowanym znajdziesz w Akademii KZN.

 

Do szablonu w ramach zestawu dołączamy smycz i instrukcję obsługi.

 

W celu zamówienia zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail i.marszalek@kzn.pl

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków

Telefon: +48 12 651 09 00

E-mail: switcher@kznswitcher.com

Nr rachunku: 69 1140 1078 0000 5669 3500 1001


KZN Switcher spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000902146, NIP 6793217564, REGON 389030198. Kapitał zakładowy 5000 złotych, wpłacony w całości - 100% udziałów w KZN Switcher posiadają Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”