Znana na rynku mobilnych serwisów wagonowych firma „RAIL TECH” Igor Marszałek, staje się częścią spółki KZN Switcher. Na bazie tego ruchu tworzony będzie potencjał serwisowy spółki. 

 

Firma Rail Tech od ponad dekady dbał o stan techniczny wagonów towarowych zarówno w Polsce jak i w krajach ościennych. Dysponując mobilnymi brygadami serwisowym był w stanie szybko i sprawnie dotrzeć w wyznaczone przez klienta miejsce, zdiagnozować nawet najbardziej skomplikowaną usterkę i przywrócić do ruchu wagony towarowego każdego typu. Na czele firmy stał od początku charakterystyczny i rozpoznawalny menadżer - Igor Marszałek, którego kompetencje, zaangażowanie i profesjonalizm stanowi dziś faktyczny i wyśrubowany punkt odniesienia dla standardów obsługi technicznej przez mobilne serwisy w Polsce.

 

Współpraca z Grupą KZN Bieżanów zapoczątkowana została jeszcze w 2019 roku i obejmowała naprawy okresowe i serwis utrzymaniowy wagonów SWITCHER. Decyzja o powołaniu spółki KZN SWITCHER uwzględniała ideę integracji Rail Techu i wpięcia go w struktury serwsiowe i produkcyjne nowego podmiotu.
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków

Telefon: +48 12 651 09 00

E-mail: switcher@kznswitcher.com

Nr rachunku: 69 1140 1078 0000 5669 3500 1001


KZN Switcher spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000902146, NIP 6793217564, REGON 389030198. Kapitał zakładowy 5000 złotych, wpłacony w całości - 100% udziałów w KZN Switcher posiadają Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”