Rozszerzamy portfolio o usługi z zakresu kompleksowego serwisu maszyn torowych, ciężkich urządzeń do robót nawierzchniowych i podtorowych.

– Realizując podstawowe dotychczas usługi serwisu wagonów towarowych wielokrotnie otrzymywaliśmy zapytania od firm specjalizujących się w budownictwie kolejowym o możliwość objęcia swoimi usługami nie tylko taboru kolejowego, ale też specjalistycznego parku maszynowego. Stało się jasne, że klienci w tym zakresie potrzebują kompleksowej i w pełni profesjonalnej obsługi – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes spółki KZN Switcher.

– Podobnie jak w chwili powstawania spółki i uruchomienia serwisu wagonowego, także w tej sytuacji zdecydowaliśmy, by nie budować tych kompetencji od podstaw, tylko oprzeć się na wiedzy, kompetencjach i renomie konkretnych i rozpoznawalnych osób w branży. Naszym motto jest nie tylko świadczenie usług serwisowych na najwyższym poziomie, ale też kompleksowe i fachowe zaspokajanie potrzeb naszych klientów. – dodaje Leszczyński.

KZN Switcher od początku marca dysponuje kilkoma brygadami realizującymi prace przy taborze kolejowym i jedną wyspecjalizowaną brygadą dedykowaną maszynom wykorzystywanym w budownictwie kolejowym. Dzięki temu spółka jest w stanie utrzymywać i konserwować zarówno wagony, jak i maszyny kolejowe, pojazdy specjalne, koparki czy wozidła – wszystko zgodnie z wytycznymi wszystkich kolei europejskich oraz przepisami wewnętrznymi właścicieli. W zakresie maszyn i pojazdów wielkotorowych do budowy lub utrzymania torów świadczone są także remonty podstawowe, modernizacje, naprawy zespołów roboczych i poszczególnych elementów związanych z hydrauliką siłową, elektroniką i elektryką, pneumatyką i hydrauliką, techniką hamulcową, systemami pomiarowymi, zbiornikowymi, gazowymi i napędowymi oraz konstrukcjami stalowymi. By sprawniej realizować swoje zadania, spółka posiada homologację do spawania pojazdów szynowych i części pojazdów zgodnie z normą EN 15085-2.

- Zarówno serwis wagonowy jak i ten dotyczący maszyn kolejowych realizujemy w miejscu wystąpienia awarii, w lokalizacji wyznaczonej przez klienta, jak i przy wykorzystaniu własnych obiektów w Krakowie. Nasze usługi mobilne usługi jesteśmy stanie świadczyć w całej Europie, reagując na sytuacje awaryjne w systemie 24/7 – podkreśla prezes KZN Switcher.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków

Telefon: +48 12 651 09 00

E-mail: switcher@kznswitcher.com

Nr rachunku: 69 1140 1078 0000 5669 3500 1001


KZN Switcher spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000902146, NIP 6793217564, REGON 389030198. Kapitał zakładowy 5000 złotych, wpłacony w całości - 100% udziałów w KZN Switcher posiadają Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”