Uprzejmie informujemy, że na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Panem Igorem Marszałkiem, prowadzącym dotychczas działalność pod firmą Rail Tech Igor Marszałek a KZN SWITCHER Sp. z o.o., od 1 sierpnia 2021 roku usługi serwisu wagonów świadczone będą przez Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod marką KZN Switcher.

 

Osobą odpowiedzialną za serwis wagonów oraz wszelkie kontakty związane ze świadczeniem usług pozostaje bez zmian Pan Igor Marszałek, tel.: +48 516 017 978, e – mail: i.marszalek@kzn.pl; service@kznswitcher.com.

 

Powyższe zmiany przyczynią się do zwiększenia jakości świadczonych usług, z uwagi na większe możliwości techniczne, technologiczne, kadrowe i sprzętowe oferowane przez Grupę KZN Bieżanów.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Zarząd KZN SWITCHER

Masz pytania? SKontaktuj się z nami

Adres: ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków

Telefon: +48 12 651 09 00

E-mail: switcher@kznswitcher.com

Nr rachunku: 69 1140 1078 0000 5669 3500 1001

contact 2

Grzegorz leszczyński

Prezes Zarządu

 

Doświadczony menadżer z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem zarządczym w branży kolejowej.

 


KZN Switcher spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000902146, NIP 6793217564, REGON 389030198. Kapitał zakładowy 5000 złotych, wpłacony w całości - 100% udziałów w KZN Switcher posiadają Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”