KZN Switcher Sp. z o.o. korzystać będzie z ram identyfikacji wizualnej opracowanej w ramach Grupy KZN Bieżanów, natomiast produkty spółki - specjalistyczne wagony wykorzystywać będą nadal oznaczenie produktowe w postaci ugruntowanego na rynku logotypu SWITCHER.

 

Charakterystyczny, nawiązujący do konstrukcji rozjazdów, sygnet oraz uzupełniający napis wykorzystujący standardową czcionkę w Grupie KZN Bieżanów - tak wyglądać będzie kompletny logotyp spółki. To ewidentne nawiązanie do korzeni i doświadczeń spółki-matki i całego holdingu.

Produkty spółki, czyli specjalistyczne wagony, dodatkowo wciąż oznaczane będą charakterystycznym i utrwalonym brandem SWITCHER.

Masz pytania? SKontaktuj się z nami

Adres: ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków

Telefon: +48 12 651 09 00

E-mail: switcher@kznswitcher.com

Nr rachunku: 69 1140 1078 0000 5669 3500 1001

contact 2

Grzegorz leszczyński

Prezes Zarządu

 

Doświadczony menadżer z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem zarządczym w branży kolejowej.

 


KZN Switcher spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000902146, NIP 6793217564, REGON 389030198. Kapitał zakładowy 5000 złotych, wpłacony w całości - 100% udziałów w KZN Switcher posiadają Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”